Vrátenie a výmena tovaru

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar späť prostredníctvom doporučenej zásielky.

Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku.

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v porušenom stave je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke predávajúceho. 

Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého tovaru odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za tovar na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

VRÁTENIE TOVARU (ODSTÚPENIE OD ZMLUVY)

ODPORÚČANÝ POSTUP:

 1. Informujte nás o vrátení tovaru správou na FB, e-mailom alebo telefonicky, najneskôr do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.
 2. Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 kalendárnych dní od oznámenia.
  Priložte formulár (ktorý stiahnete TU) o odstúpení od kúpnej zmluvy tovaru, kde uvediete:
  • Vaše meno, adresu a telefónne číslo
  • Číslo faktúry
  • Váš podpis a dátum
  • Číslo účtu – ak si prajete vrátiť peniaze bankovým prevodom
 3. Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe alebo jeho kópiu.
 4. Adresa pre doručenie :

Luma móda s.r.o.

Hrnčiarska 1702/6

066 01 Humenné

Prosím, neposielajte tovar na dobierku!

Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť celú sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 14 dní prevodom na váš bankový účet alebo formou poukážky. 

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim alebo ak bol tovar zasielaný do zahraničia so zvýšenou tarifou poštovného. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

VÝMENA TOVARU:

ODPORÚČANÝ POSTUP PRI VÝMENE ZA INÚ FARBU ALEBO VEĽKOSŤ:

 1. Informujte nás o vrátení tovaru správou na FB, e-mailom alebo telefonicky, najneskôr do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.
 2. Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od oznámenia.
 3. Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.
  • Na faktúru napíšte, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť
 4. Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil. Tovar zasielajte späť aj s visačkou!
 5. Adresa pre doručenie :

Luma móda s.r.o.

Hrnčiarska 1702/6

066 01 Humenné


POZOR:  Tovar bude vymenený za podmienky, že ste ho nepoužívali!

Ak budú na tovare zistené zjavné znaky nosenia (napr. zašpinenie make-upom alebo iné znečistenie, rôzne vône napr. parfém, cigaretový dym a iné..) alebo bude inak znemožnený jeho ďalší predaj, tovar Vám nevymeníme a zákazník je povinný uhradiť všetky poštové náklady.

Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru.

Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu.

Výmena ZADARMO sa dá využiť 1x na jednu objednávku.

Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. 

Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.

ODPORÚČANÝ POSTUP PRI VÝMENE ZA INÝ DRUH TOVARU:

 1. Postupujte presne ako pri vrátení tovaru resp. pri odstúpení od zmluvy:
  • Informujte nás o vrátení tovaru správou na FB, emailom alebo telefonicky, najneskôr do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.
  • Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 kalendárnych dní od oznámenia.
  • Priložte formulár (ktorý stiahnete TU) o odstúpení od kúpnej zmluvy tovaru, kde uvediete:
   1. Vaše meno, adresu a telefónne číslo
   2. Číslo faktúry
   3. Váš podpis a dátum.
   4. Číslo účtu – ak si prajete vrátiť peniaze bankovým prevodom
 2. Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe alebo jeho kópiu.
 3. Adresa pre doručenie :

Luma móda s.r.o.

Hrnčiarska 1702/6

066 01 Humenné

Peniaze Vám budú vrátené najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy

 • Vytvorte novú objednávku na našom E-shope www.lumamoda.sk, s požadovaným tovarom.

Tovar Vám bude riadne zaslaný, ako pri bežnej objednávke.